తాగుబోతుల మద్యవ్యాకరణ సూత్రాలు!

తాగు అన్నది ఆదేశాత్మక క్రియాపదం. కొంతవరకు భావార్థకం కూడా. బోతు కలిపితే తాగుబోతు మనుష్య వాచకం. తాగుడు/తాగడం అన్నది భావార్థకం. తాగించు అన్నది మరొకరి ప్రమేయంతో జరిగే క్రియ. కలిసి తాగడం, ఒంటరిగా తాగడం, […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com