ఆఫ్ఘన్ గనుల్లోకి దొంగదారిలో చైనా

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్ లు ప్రజాస్వామ్య పద్దతిలో పాలన కొనసాగించాలని ప్రపంచ దేశాలు ఒత్తిడి చేస్తుంటే చైనా చాప కింద నీరులా…