ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రామాయణ!

Management skills of Rama: (పిబరే రామరసం-4) మేనేజ్మెంట్ పాఠంగా రామాయణం, భారతం, భగవద్గీతలను చెప్పడం ఒక ఫ్యాషన్. అలా చెబుతున్నవారికి ఈ ఇతిహాసాలు, పురాణాలు ఒక ఉపాధిగా అయినా పనికివస్తున్నందుకు సంతోషించాలి. ఇంగ్లీషులో […]

శివ ధనుర్భంగం

Lord Rama- Shiva Dhanassu: రాముడు లీలగా విల్లందుకున్నాడు. అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు. అంతే ఒక్కసారిగా భూనభోంతరాళాలాలు దద్దరిల్లే శబ్దంతో ఫెళఫెళారావాలతో విరిగిపోయింది. “తస్యశబ్దో మహానాసీన్నిర్ఘాతసమనిస్వనః భూమికమ్పశ్చ సుమహాన్ పర్వతస్యేవ దీర్యతః” ఆ ధనుస్సు విరిగినప్పుడు […]

ఆధునిక ధర్మ సూక్ష్మం

Modern Dharma: వాల్మీకి రామాయణం కిష్కింధ కాండలో వాలి వధ, ఉత్తరకాండలో ఒక భిక్షువు- కుక్క సంవాదం…రెండు సందర్భాల్లో రాజు శిక్షించండం వల్ల పాపం పోతుందని ఒక ధర్మసూక్ష్మ విశ్లేషణ ఉంటుంది. వాలిని చంపకపోతే […]

రాములో! రాములా! ఇంతకూ నీవెవరు?

Unnecessary issue: భద్రాద్రి రాముడికి తండ్రి లేడా? అని ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిట్ పేజీలో ఒక ఆలోచనాపరుడు లోతయిన వ్యాసం రాశాడు. ఇలాంటి వివాదాలు మంచివి కాదు- అని బాధపడుతూ ఆలయ విశ్రాంత ప్రధాన అర్చకుడు […]

ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా?

Dasaratha & Rama: దశరథుడు అయోధ్యను నిర్నిరోధంగా పాలించింది అక్షరాలా అరవై వేల ఏళ్లు. దశరథుడు ఎంత బలవంతుడంటే…యుద్ధంలో దేవతలకు సహాయం చేయడానికి తన రథంతో నేరుగా దేవేంద్రుడి దగ్గరికే వెళ్లి…పని ముగించుకుని తిరిగి […]

మేనేజ్మెంట్ పాఠం

Management skills of Rama: మేనేజ్మెంట్ పాఠంగా రామాయణం, భారతం, భగవద్గీతలను చెప్పడం ఒక ఫ్యాషన్. అలా చెబుతున్నవారికి ఈ ఇతిహాసాలు, పురాణాలు ఒక ఉపాధిగా అయినా పనికివస్తున్నందుకు సంతోషించాలి. ఇంగ్లీషులో మేనేజ్ అనే […]

యాంగర్ మేనేజ్ మెంట్

Lord Rama :  వాల్మీకి రామాయణం. చైత్రమాసం. చెట్లన్నీ చిగురించి ప్రకృతి పచ్చని పట్టు చీర కట్టుకుని పరవశ గీతాలు పాడుతోంది. అరవై వేల ఏళ్లుగా అయోధ్యను నిర్నిరోధంగా పాలిస్తున్న దశరథుడు కొలువులో ఒక […]