800 లుఫ్తాన్సా విమానాలు రద్దు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ లుఫ్తాన్సా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. లుఫ్తాన్సాకు చెందిన పైలట్లు సమ్మేకు దిగారు. దీంతో సంస్థ…