కడుపు నిండే పేర్లు

Taste- Name: మాయాబజార్ భోజనంబు:  హైదరాబాద్- విజయవాడ మధ్య తరచు తిరిగే నాకు సూర్యాపేట దగ్గర రోడ్డుపక్కన ఒక హోటల్ హోర్డింగ్ కనువిందు చేస్తూ ఉంటుంది. హోటల్ పేరు “మా రాజుగారి రుచులు”. దీనికి […]