కల్నల్ సంతోష్‌బాబుకు మహావీర్‌ చక్ర

Maha Vir Chakra- Santosh Babu: దేశ రక్షణలో ప్రాణత్యాగం చేసిన తెలంగాణ వాసి కల్నల్ సంతోష్‌బాబును కేంద్రం వీర్‌ మహాచక్ర పురస్కారంతో గౌరవించింది. మరణానంతరం ఆయనకు ప్రభుత్వం మహావీర్‌ చక్ర అవార్డును ప్రకటించిన […]