అది కేవలం దుష్ప్రచారం: మంత్రి రోజా

I don’t do: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి తనతో పాటు తన గన్ మెన్ కూడా మహాద్వారం నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించారన్న…