దివ్యాన్ష దూకుడు పెంచకపోతే కష్టమే!

Divyansha: తెలుగు తెరకు ఈ మధ్య కాలంలో పరిచయమైన అందాల కథానాయికలలో దివ్యాన్ష ఒకరు. ‘మజిలీ’ సినిమాతో ఈ బ్యూటీ  తెలుగు…