నోట్ల రద్దుతో ఏమి సాధించారు – ఖర్గే

Mallikarjun Kharge Questioned What The Prime Minister Has Achieved With The Demonetisation : 2 జీ స్కామ్…