మణిపూర్ లో జోరుగా పోలింగ్

ఈశాన్య రాష్ట్రం.. మణిపుర్​లో ఈ రోజు జరిగిన తొలిదశ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు 67 శాతం…