పాత్రల్లో వైవిధ్యం…ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం… నాగార్జున ప్రస్థానం

వెండితెరకి వారసులు పరిచయం కావడమనేది చాలా కాలం నుంచి ఉన్నదే. సినిమా నేపథ్యం .. సొంత సినిమాలు చేసుకునే సామర్థ్యం ఉండటం…