ఉక్రెయిన్ పిలుస్తోంది

Ukraine for MBBS: ఎక్కడి తెలుగు ఊళ్లు? ఎక్కడి ఉక్రెయిన్ కాలేజీలు? ఎక్కడి భారతీయులు? ఎక్కడి ఉక్రెయిన్ వైద్య కళాశాలల్లో చదువులు? ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా యుద్ధం ప్రకటించగానే…భారతదేశంలో, తెలుగు ఊళ్లల్లో ఒకటే దిగులు. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com