జాలిగుండె లేని మనుషులకన్నా కుక్క మేలురా!

What a faith: “శునకము బతుకును సుఖమయ్యే తోచుగాని, తనకది హీనమని తలచుకోదు”- శునకానికి తన జన్మ గొప్పదిగానే తోస్తుంది- తనది మరీ కుక్క బతుకు అయిపోయిందని అది అనుకోదు అని అన్నమయ్య కీర్తన. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com