వెంటాడే ఆడపులి

Sherni :   గెలవడంలో డ్రామా వుంటుంది. నిలబడడంలో నిజాయితీ వుంటుంది. నిజాయితీకి మించిన హీరోయిజం ఇంకేముంటుంది? అడవిలో ఆకలికి వేటాడే మృగాలే వుంటాయి. అడవి చుట్టూ మాత్రం పదవి కోసం వేటాడే కౄరమృగాలుంటాయి. వినోదం […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com