ఆఫ్ఘన్లో తాలిబాన్ల అరాచకాలు

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబన్లు అధికారంలోకి వచ్చాక అరాచకాలు పెరిగాయని వివిధ అంతర్జాతీయ సంస్థల నివేదికల్లో వెల్లడైంది. గత ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన అనేక…