తెలుగు చిత్రం వైపు ప్రపంచం చూపు !!

– నేపాలీ సూపర్ స్టార్ భువన్ కె.సి. & యంగ్ హీరో ఆయస్మాన్ అంగరంగ వైభవంగా ఎఫ్ టి పీ సి…