ఇది చీని, నిమ్మ సంవత్సరం

నిమ్మ, బత్తాయి (చీని) అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం కల్పించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశించారని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు వెల్లడించారు.…