పాలకుల పాపం.. సామాన్యులకు శాపం… నిమ్స్

Nims : నేనూ రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు….అవును ఈ మధ్య ఒక వార్త అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.అంత పెద్ద వార్త…