ఇదో సువర్ణ అధ్యాయం: శ్రీనివాస గౌడ్

Great Achievement: నీరా దాని అనుబంధ ఉత్పత్తుల తయారీకి ప్రతిష్టాత్మక FSSAI లైసెన్సు సాధించటం రాష్ట్ర నీరా చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణాధ్యాయమని…