ఆసక్తిని రేకెత్తించిన ‘చతుర్ ముఖం’

(ఆహా రిలీజ్) Chathur Mukham : ఈ మధ్య కాలంలో మలయాళంలోని సినిమాలు తెలుగులో ఎక్కువగా రీమేక్ అవుతున్నాయి. అలాగే తెలుగు ఓటీటీ ఫ్లాట్ …