ఒలింపిక్స్ విజేతలకు సత్కారం

టోక్యో ఒలింపిక్స్ విజేతలకు కేంద్ర క్రీడా శాఖా ఆధ్వర్యంలో ఘన సన్మానం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర న్యాయ శాఖా మంత్రి…