ఇకపై ‘నో’ ఇంటర్వ్యూ

ఏపీపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఇంటర్వ్యూ విధానాన్ని ఎత్తివేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రూప్-1 నుంచి అన్ని కేటగిరీల పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ నుంచి…