మనం మారాలి

Health-Nature: సాధారణంగా వానాకాలంలో  జలుబు, జ్వరాలు ఉండేవి. రెండేళ్లుగా తగ్గాయి. ఇప్పుడు భారీ సంఖ్యలో….. గతానికంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. ఎందుకు? మనిషన్నోడికి-ఎక్కడ…

ఇజ్రాయెల్ చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కబోతోంది

ఇజ్రాయెల్ దేశం చాలా చిన్న దేశమైనా(శ్రీలంకలో ఇది మూడో వంతు ఉంటుంది) ఎన్నో అసాధ్యమైన విషయాల్ని అతి కొద్ది కాలంలో సాధించిన…