ఉత్తరకొరియా క్రూయిజ్ క్షిపణి ప్రయోగం

ఉత్తర కొరియా రెండు క్రూయిజ్‌ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. ఈ ఏడాది నెలరోజుల విరామం తర్వాత ఉత్తర కొరియా రికార్డు బ్రేక్‌ చేస్తూ…