త్వరలోనే నోవా వాక్స్ తయారీ : వికె పాల్

భారత్‌లో త్వరలోనే నోవావాక్స్‌ టీకా భారీగా తయారవుతుందని భావిస్తున్నట్టు నీతిఆయోగ్‌ (ఆరోగ్యం) సభ్యుడు వీకే పాల్‌ తెలిపారు. అమెరికాకు చెందిన నోవావాక్స్‌…