ఏప్రిల్ 7న ఏఆర్ మురుగదాస్ నిర్మించిన ‘ఆగస్ట్ 16, 1947’ విడుదల

మన దేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పని షాకింగ్ కథతో ఏఆర్ మురుగదాస్ ప్రొడక్షన్ ‘ఆగస్ట్ 16, 1947’…