పి.వి.నరసింహరావు బయోపిక్

బహుభాషా కోవిదుడు-అసాధారణ ప్రజ్ఞాదురీణుడు- భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి, స్వర్గీయ పి.వి.నరసింహరావు బయోపిక్ ను ‘ఎన్టీఆర్ ఫిల్మ్స్’ పతాకంపై రూపొందించేందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు…