బిఆర్ఎస్ లో చేరిన ఒరిస్సా మాజీ సిఎం గిరిధర్ గమాంగ్

భారతదేశ భవిష్యత్తును మార్చేందుకు, భారతదేశ ఆలోచనను, భావజాలాన్ని మార్చేందుకు ఒక సంకల్పంతో భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఆవిర్భవించిందని బిఆర్ఎస్ పార్టీ…