ఆయిల్ పామ్ సాగులో పారదర్శకతకు యాప్, పోర్టల్

ఆయిల్ పామ్ సాగులో పారదర్శకత కొరకు యాప్, పోర్టల్ ప్రవేశపెడుతున్నట్టు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఒకే తాటిపైకి రైతులు, రాష్ట్ర…