పాత పెన్షన్‌ విధానమే మేలు – ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) రద్దు చేసి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలన్న డిమాండ్‌ను కాంగ్రెస్…