తొలి రొమాంటిక్ హీరో హరనాథ్!

తెలుగులో పాత సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉన్నవారికి హరనాథ్ అంటే ఎవరన్నది పరిచయం చేయవలసిన అవసరం లేదు. 1960 ప్రాంతంలో కాకినాడ పరిసర…