ఓమిక్రాన్ ఎంత ప్రమాదకరం ?

Omicron : దక్షిణాఫ్రికా లో వేగం గా విస్తరిస్తోంది. నవంబర్ 25 న 2500 కేసులు ఉంటే అది ఇప్పుడు అయిదు…

ఓమిక్రాన్ ఓ సంకర వైరస్

Omicron Is A Hybrid Virus : ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ లో  ఇన్ని మ్యుటేషన్లా? ముప్పైకి పైగా మ్యుటేషన్లు వున్నాయి. దీనితో…