‘అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం’ లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్

Arjuna Kalyan song out: “మాట రాని మాయ‌వా మాయ జేయు మాట‌వా మాటులోని మ‌ల్లెవా మ‌ల్లె మాటు ముల్లువా వ‌య్యారివా.. క‌య్యారివా సింగారివా..సింగాణివా రాయంచ‌వా.. రాకాసివా లే మంచులో లావా నీవా ఓ […]