పోలీసులకు సంస్కార పాఠాలు

Friendly Policing : చెబితే బాగోదు కానీ…కొందరి ప్రేమ ఎండమావిలో నీళ్లు తాగడం లాంటిది అని వేమన నిట్టూర్చాడు. ఇంకొంచెం మొరటుగా కూడా చెప్పాడు మనలో బలంగా నాటుకోవడానికి. అంటే…కొందరి నుండి ప్రేమాభిమానాలు ఆశించడమే […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com