ఇచ్చట వ్యూహాలు అమ్మబడును

The Reason behind: రాజకీయం మాటకు అసలు అర్థం సంగతేమో కానీ… నీ రాజకీయం నాదగ్గర కాదు; రాజకీయ నాయకుల్లా నోటికొచ్చినట్లు…

ప’వార్’ కలగూర గుంపు కలిసొచ్చేనా?

మూడో ముచ్చటకు శరద్ పవార్ తెరతీశారు. 2024 టార్గెట్ గా విపక్షాలను కలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వార్ బిగిన్ అంటూ ప్రధాని…