పుస్తకాలు లేని చదువులు

Online Education Problems :  చదువు సరిగా సాగకపోతే వానాకాలం చదువులు అనేవారు. ఇప్పుడవి కరోనా చదువులయ్యాయి. ఎప్పుడైనా నష్టపోయేది మాత్రం గ్రామీణ, పేద విద్యార్థులే. ఏటా జూన్ మాసం వచ్చేసరికి స్కూళ్ల హడావుడి […]