ఏమిటా పిచ్చి మాటలు?

Mental in different forms: ఏమిటా పిచ్చి మాటలు ? అని విసుక్కుంటాం కానీ నిజానికి ఎవరి పిచ్చి వారికి అక్షరాలా ఆనందం; కొందరికి ఆ పిచ్చే పరమానందం; కొద్దిమందికి ఆ పిచ్చే బ్రహ్మానందం. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com