ఆధునిక ధర్మ సూక్ష్మం

Modern Dharma: వాల్మీకి రామాయణం కిష్కింధ కాండలో వాలి వధ, ఉత్తరకాండలో ఒక భిక్షువు- కుక్క సంవాదం…రెండు సందర్భాల్లో రాజు శిక్షించండం వల్ల పాపం పోతుందని ఒక ధర్మసూక్ష్మ విశ్లేషణ ఉంటుంది. వాలిని చంపకపోతే […]

ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా?

Dasaratha & Rama: దశరథుడు అయోధ్యను నిర్నిరోధంగా పాలించింది అక్షరాలా అరవై వేల ఏళ్లు. దశరథుడు ఎంత బలవంతుడంటే…యుద్ధంలో దేవతలకు సహాయం చేయడానికి తన రథంతో నేరుగా దేవేంద్రుడి దగ్గరికే వెళ్లి…పని ముగించుకుని తిరిగి […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com