లక్షెట్టిపేటలో కిష్కింధకాండ

Unity in Monkeys:  మనిషికి- కోతికి మధ్య ఎంత తెంచేసినా తెగని బొడ్డు బంధమేదో ఉంది. డార్విన్ పరిణామ క్రమ సిద్ధాంతం ప్రకారం కోతి నుండి పుట్టిందే ఈ మానవ రూపం. అందుకే దాశరథి […]

Guna Sekhar: గుణశేఖర్ ఇక ఆలోచన చేయవలసిందే!

గుణశేఖర్ కి చారిత్రక నేపథ్యంతో కూడిన కథలపై .. పౌరాణిక నేపథ్యం కలిగిన కథలపై మంచి పట్టుంది. ఆ విషయం ‘రామాయణం’ .. ‘రుద్రమదేవి’ సినిమాలు స్పష్టం చేస్తాయి. రీసెంట్ గా ఆయన నుంచి ‘శాకుంతలం’ సినిమా వచ్చింది. […]

ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రామాయణ!

Management skills of Rama: (పిబరే రామరసం-4) మేనేజ్మెంట్ పాఠంగా రామాయణం, భారతం, భగవద్గీతలను చెప్పడం ఒక ఫ్యాషన్. అలా చెబుతున్నవారికి ఈ ఇతిహాసాలు, పురాణాలు ఒక ఉపాధిగా అయినా పనికివస్తున్నందుకు సంతోషించాలి. ఇంగ్లీషులో […]

రాళ్లమయినా కాకపోతిమి రామపాదము సోకగా…

Loka Kalyanam: పిబరే రామరసం-3 పల్లవి: లక్షణములు కల రామునికి ప్ర దక్షిణ మొనరింతాము రారే…Iలక్షI అనుపల్లవి: కుక్షిని బ్రహ్మాండము లున్నవట వి చక్షుణుడట దీక్షాగురుడట శుభ…Iలక్షI చరణం: లక్షణ లక్ష్యము గల శ్రుతులకు […]

హనుమ వినయం

Lord Hanuma – Obedience  పిబరే రామరసం-1 “జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహా బలః, రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభి పాలితః, దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః, హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా […]