దేవుడికి రోబో ఏనుగు

Robo Raman: “రథగజ తురగ పదాతి సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే…” అని అమ్మవారిని పూజిస్తాం. రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, పదాతి దళాల కాన్వాయ్ తో శోభిల్లుతున్న అమ్మకు నమస్కారం అంటున్నాం. “గజాన్ ఆరోహయామి […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com