సంపద తెచ్చిన పైత్యం

‘colourful’ British-Sikh businessman “సంపదలు” కొంతమందికి అనూహ్యంగా అలా వచ్చి పడుతుంటాయి. ఈ సంపదలు ఎలా వస్తాయో, సుమతీ శతకకర్త చాలా చక్కగా చెప్పాడు. సిరి తా వచ్చిన వచ్చును సలలితముగ నారికేళ సలిలము […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com