ఏది స్వదేశి? ఏది విదేశి?

ఏది స్వదేశి? ఏది విదేశి? అన్న చర్చకు ఇప్పుడు పెద్ద విలువ ఉండకపోవచ్చు. భౌగోళికంగా దేశానికి కొన్ని సరిహద్దులు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ఇవే దిశలు. ఆ దిశలు ఉన్నదే దేశం. గుహల్లో చెకుముకి రాళ్లతో […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com