ఉక్రెయిన్ విషాదం

Tragedy by War: “నీకు తెలియనిదా నేస్తమా? విద్వేషం పాలించే దేశం ఉంటుందా? విధ్వంసం నిర్మించే స్వర్గం ఉంటుందా? ఉండుంటే అది మనిషిది అయి ఉంటుందా? అడిగావా భూగోళమా? నువ్వు చూసావా ఓ కాలమా? […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com