సదర్ ఉత్సవాల్లో స్థానిక వివాదం

(Non)Local Issue: కాలగతిలో కొన్నిమాటలకు అర్థసంకోచ, వ్యాకోచాల వల్ల మరేదో అర్థం ధ్వనిస్తుంది. ఇప్పుడు వార్త అంటే కేవలం న్యూస్. “వార్తయందు జగము వర్తిల్లుచున్నది అదియు లేనినాడ అఖిల జనులు అంధకారమగ్నులగుదురు కావున వార్త […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com