పద…పదవే…ఒయ్యారి గాలిపటమా!

Festival of Kites: “పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా! పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి పక్కచూపు చూసుకుంటూ తిరిగెదవే గాలిపటమా! ప్రేమగోలలోన చిక్కిపోయినావా! నీ ప్రియుడున్న చోటుకై పోదువా! నీ తళుకంతా నీ కులుకంతా అది ఎందుకో […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com