పద పదవే ఒయ్యారి గాలి పటమా!

The Greatness of Kites: పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా! పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి పక్కచూపు చూసుకుంటూ తిరిగెదవే గాలిపటమా! ప్రేమగోలలోన చిక్కిపోయినావా? నీ ప్రియుడున్న చోటుకై పోదువా? నీ తళుకంతా నీ కులుకంతా అది […]

సంక్రాంతికి చిన్న సినిమాల జాతర!  

Sankranthi -Fray: సంక్రాంతి పండుగ అంటే పంటలు ఇళ్లకు వచ్చే సమయం .. థియేటర్లకు కొత్త సినిమాలు వచ్చే సమయం. సంక్రాంతి పండుగకి సెలవులు ఎక్కువ రోజులు ఉండడటం .. డబ్బులు చేతిలో ఆడటం […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com