ఎస్.సి.ఆర్ క్రియేషన్స్ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1 ప్రారంభం

New Casting:  బి.వి.గోవింద రాజన్ ను దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ నూతన నిర్మాణ సంస్థలు ఎస్.సి.ఆర్.క్రియేషన్స్-శ్రీ విశ్వకర్మ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న…