ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమానికి శ్రీకారం: కొట్టు

 హిందూ ధర్మ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా ఏడు ప్రముఖ దేవాలయాల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ధర్మ ప్రచార కార్యకమాన్ని చేపట్టనున్నట్టు రాష్ట్ర ఉప…