‘ఫర్జీ’ హిట్ తో మరింత బిజీ కానున్న రాశి ఖన్నా!

రాశి ఖన్నా గ్లామర్ కి వంక బెట్టవలసిన అవసరం లేదు. ఆమె హైటూ .. చక్కని మేనిఛాయ .. ఆకర్షణీయమైన రూపం…