మొదటి టెస్ట్ లో త్యాగనారాయణ్ కు చోటు

ఆస్ట్రేలియా తో రేపటి నుంచి మొదలు కానున్న తొలి టెస్టు లో స్టార్ ప్లేయర్ శివనారాయణ్ చంద్రపాల్ కుమారుడు త్యాగ నారాయణ్…